WAT BIJ OVERLIJDEN? UITVAARTZORG DIETER RITS PRAKTISCHE HULP OVERLIJDENSBERICHTEN FAQ

As-bestemming

Na de crematie volgt het laatste afscheid. De plaats die de as na de crematie krijgt, heten we de as-bestemming. Men mag de urne op het kerkhof laten plaatsen in een ondergrondse of bovengrondse daartoe voorziene plaats, bijzetten in een grafkelder, bijhouden in een urne of uitstrooien op de begraafplaats of een andere private plek, mits schriftelijke toestemming van de eigenaar en melding bij de burgerlijke stand (door begrafenisondernemer).
We overlopen even alle mogelijkheden qua as-bestemming in onderstaand overzicht:

  1. uitstrooien van de as op het daartoe specifiek bestemd perceel op de begraafplaats
  2. uitstrooien van de as op een andere plaats dan de begraafplaats, in privaat eigendom
  3. uitstrooien van de as op de aan het grondgebied van België grenzende territoriale zee
  4. bijzetten van de asurn in het bovengronds columbarium van de begraafplaats naar keuze
  5. bijzetten van de asurn in de ondergronds gelegen urnenkelder van de begraafplaats
  6. begraven van de asurn op de begraafplaats naar keuze van overledene of nabestaande(n)
  7. begraven van de asurn op een andere plaats dan de begraafplaats, mits toestemming
  8. bewaren van de as op een andere plaats dan de begraafplaats, mits toestemming
 

Terug naar FAQ