WAT BIJ OVERLIJDEN? UITVAARTZORG DIETER RITS PRAKTISCHE HULP OVERLIJDENSBERICHTEN FAQ

Bloemen


Ook bij een begrafenis zijn bloemen, bloemstukken en grafstukken onderdeel van de traditie en geplogenheden. Bij belangrijke momenten in het leven brengen we onze boodschap over met bloemen. Bloemen schenken troost aan de nabestaanden en bij het rouwproces. Ze zijn een teken van respect en liefde. Familie, vrienden of collega’s bestellen vaak bloemen, kransen of sierstukken bij de begrafenisondernemer. Hij zal er dan voor zorgen dat deze voorzien worden van het juiste opschrift en tijdens of na de dienst op de daartoe voorziene plaats terecht komen. Bij de begrafenisplechtigheid passen verschillende soorten bloemstukken: van kleine tuiltjes, over bloemstukken, tot kleine en grote bloemenkransen. Ook passende sierstukken voor de kist, de urne of het graf kunnen tijdens de plechtigheid een plaats krijgen.
Bij het groeten van de overledene kunnen bloemen of bloemstukken worden voorzien, om de begroeting aangenamer te laten verlopen, in een passende sfeer van eerbied, liefde en respect. De bloemen die worden geschonken krijgen een plaats in de uitvaartdienst. Mogelijk krijgen bloemen of kransen een opvallende plaats en rol in de kerk, de aula of het funerarium. Bij binnentreden van een kerk kunnen deze aan de ingang liggen en in een aula rond de kist met de overleden dierbare, tenzij anders door U gewenst. Alle bloemen en bloemstukken zullen de overledene steeds vergezellen, tot op het kerkhof. Ook daar blijven ze op en rond het graf als blijk van liefdevol respect en mooie herinnering aan het afscheid.

Dit is mogelijk via [email protected] of 03 455 55 48.