WAT BIJ OVERLIJDEN? UITVAARTZORG DIETER RITS PRAKTISCHE HULP OVERLIJDENSBERICHTEN FAQ

Klein verlet


De wetgeving voorziet dat je alle dagen rouwverlof op een ander ogenblik kan opnemen als je werkgever akkoord gaat.

Van de partner of van een kind van de werknemer of van de partner: 10 dagen.

 • De eerste 3 dagen zijn op te nemen in de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt de dag van de begrafenis. De overige 7 dagen mag de werknemer vrij opnemen binnen het jaar na het overlijden.
   

Van een pleegkind:

 • 10 dagen als de werknemer pleegouder is of was in het kader van langdurige pleegzorg (langer dan 6 maanden). De eerste 3 dagen op te nemen in periode tussen overlijden en begrafenis. Resterende 7 dagen vrij op te nemen binnen het jaar na het overlijden.

 • Bij kortdurende pleegzorg (korter dan 6 maanden) hebben pleegouders recht op 1 dag rouwverlof,  op te nemen op de dag van de begrafenis.
   

Van de vadermoederschoonvaderstiefvaderschoonmoederstiefmoeder van de werknemer of van de partner: 3 dagen.

 • Te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis. 

 • In het kader van langdurige pleegzorg (minimum 6 maanden) worden de familiebanden met het pleegkind beschouwd als de familiebanden met het (eigen) kind. Zo wordt de pleegvader gelijkgesteld met de vader, de pleegmoeder met de moeder, enzovoort.  Dit geldt zowel bij overlijden tijdens als na de periode pleegzorg.
   

Van een broerzusschoonzusschoonbroergrootvadergrootmoederkleinkind, van een overgrootvader, een overgrootmoeder, van een achterkleinkind, van een schoonzoon of schoondochter van de werknemer of van de partner

 • als de overleden persoon bij de werknemer inwoont: 2 dagen, te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.

 • als de overleden persoon niet bij de werknemer inwoont: dag van de begrafenis.
   

 • In het kader van langdurige pleegzorg (minimum 6 maanden) worden de familiebanden met het pleegkind beschouwd als de familiebanden met het (eigen) kind. Zo wordt de pleegbroer gelijkgesteld met de broer, de pleeggrootvader met de grootvader, enzovoort. Opgelet: bij overlijden na de periode pleegzorg geldt dit enkel als het pleegkind minstens 3 jaar ononderbroken in het pleeggezin verbleef. 

Van het overlijden van een pleegkind:

 • 10 dagen als de werknemer pleegouder is of was in het kader van langdurige pleegzorg (langer dan 6 maanden). De eerste 3 dagen op te nemen in periode tussen overlijden en begrafenis. Resterende 7 dagen vrij op te nemen binnen het jaar na het overlijden.

 • Bij kortdurende pleegzorg (korter dan 6 maanden) hebben pleegouders recht op 1 dag rouwverlof,  op te nemen op de dag van de begrafenis.

Voor het rouwverlof verstaan we onder partners: echtgenoten of samenwonende partners (feitelijk én samenwonend).
 

Terug naar FAQ