WAT BIJ OVERLIJDEN? UITVAARTZORG DIETER RITS PRAKTISCHE HULP OVERLIJDENSBERICHTEN FAQ

Fiscale bijstand

Bij het overlijden van een dierbaar familielid, partner, ouder, kind, … stellen we ons vroeg of laat vragen over de belastingen na een overlijden.  Wat moet er gebeuren aan verplichtingen en formaliteiten voor het dossier van de overledene?  We vragen ons af of er nog wel een belastingbrief komt en of de fiscus automatisch op de hoogte wordt gebracht van het overlijden.
 
Wanneer de overledene niet gehuwd of niet wettelijk samenwonend was op het moment van overlijden, moet een wettelijk erfgenaam (kind) in de plaats van de overledene de aangifte indienen: vak II, code 1027.
 
Wanneer de overledene nog gehuwd was, mag er evenwel toch géén gezamenlijke belastingaangifte ingevuld worden.  De weduwe(naar) vraagt dan een apart formulier aan, mocht de administratie dit niet automatisch doen. De achtergebleven partner mag echter vrij kiezen (op beide aangiften) of de belasting gemeenschappelijk, dan wel apart dient te worden bekeken. Wat van beiden best zal zijn, is afhankelijk van de specifieke situatie: laat best een simulatie uitvoeren van beide opties.
 
Ook voor deze fiscale vragen kan U terecht bij een notaris van uw keuze.
 

Terug naar FAQ