WAT BIJ OVERLIJDEN? UITVAARTZORG DIETER RITS PRAKTISCHE HULP OVERLIJDENSBERICHTEN FAQ

Gebedsdienst

Omdat er steeds minder priesters zijn, kan men bij de uitvaart opteren voor een gebedsdienst of woorddienst. Bij dergelijke dienst vallen bepaalde gebruiken van een traditionele eucharistieviering weg. Denken we daarbij ondermeer aan het wegvallen van de consecratie, het veranderen van brood en wijn in lichaam en bloed van Christus. Dergelijke consecratie mag enkel uitgevoerd worden door priesters. Daarentegen voorziet de dienst wel nog in het voorlezen uit het Evangelie, het inrichten van de offergang en tal van andere elementen uit de eucharistieviering.  Zo blijft een woorddienst gestoffeerd van de door U gewenste symboliek en rituelen, zoals het aansteken van kaarsen door naaste familieleden van de overleden dierbare. Ook deze dienst van woord en gebed kan men personaliseren met zelfgekozen of eigen tekst en muziek. De uitvaartliturgie kan worden voorgegaan door een priester, maar ook door een leek, diaken of gebedsleider.

Terug naar FAQ