WAT BIJ OVERLIJDEN? UITVAARTZORG DIETER RITS PRAKTISCHE HULP OVERLIJDENSBERICHTEN FAQ

Grafzorg: van a tot z

Bij overlijden wordt men kosteloos begraven in de gemeente waar men woonachtig was. Zo’n standaard grafrust beloopt tien jaar. Men kan evenwel een concessie aangaan voor een duurtijd van 15 tot 50 jaar. Eeuwigdurende grafconcessies zijn in Vlaanderen niet meer mogelijk. Dergelijke grafconcessies kunnen zowel urneveld- columbarium-, als traditionele grondconcessies zijn.
 
In een andere gemeente dan de eigen woonplaats kost een grafconcessie meer dan voor inwoners.
 
Weet wel dat wanneer op een begraafplaats dergelijke grafconcessie wordt aangegaan, er bepaalde voorwaarden zijn qua verplicht onderhoud!  Als het graf toch zou worden verwaarloosd, kan de gemeente de grafconcessie vroegtijdig beëindigen of onderbreken voor bepaalde tijd.  Een graf wordt beschouwd als verwaarloosd bij woekerende plantengroei of bouwverval van het graf.  Men hangt dan een akte op aan de ingang van de begraafplaats. Wanneer een jaar later de toestand onveranderd is, beslist de bevoegde instantie over de grafconcessie. Elke gemeente beschikt steeds over een eigen gemeentelijk kerkhofreglement.
 

Terug naar FAQ