WAT BIJ OVERLIJDEN? UITVAARTZORG DIETER RITS PRAKTISCHE HULP OVERLIJDENSBERICHTEN FAQ

Koffietafel of receptie

Vlaanderen kent de geplogenheid en traditie om na een begrafenis een koffietafel of rouwmaaltijd te voorzien. Zo hebben de genodigde verwanten, dichtste kennissen en vrienden van de overledene de mogelijkheid elkaar (nog eens) te ontmoeten en bij te babbelen, terwijl men tegen mekaar nog iets kwijt kan over hun dierbare, als een soort laatste afscheid. 
 
Temeer omdat sommige aanwezigen van verder naar de begrafenis zijn gekomen, voorziet men een maaltijd, alvorens ze terug huiswaarts keren.  In de Antwerpse regio opteert men vaak voor belegde broodjes (sandwiches, pistolets) en de zondagse koffiekoeken (met rozijnen, crème, chocolade, …). Men voorziet koffie, thee en vaak ook frisdranken. Na de maaltijd (of mogelijks ook ervoor) wordt ook gekozen om de aanwezigen te bedienen met een glas (streek)bier of wijn. Bij uitvaartzorg Dieter Rits bespreekt U al uw wensen dienaangaand. Er zijn bepaalde formules voorafgaandelijk uitgewerkt, zodat U eenvoudig kan kiezen wat U wenst.
 
Door bepaalde families wordt gekozen voor een warme maaltijd of traiteurschotel. Wanneer men geen behoefte heeft aan dergelijke maaltijd of koffietafel, kiezen de dag van vandaag reeds heel wat mensen voor een receptie.  Zo geeft men de mogelijkheid aan veel meer mensen, die de overledene gekend hebben, samen nog na te praten en het verdriet beter te verwerken. Dergelijke staande receptie voorziet in diverse (warme en frisse, al dan niet alcoholische) dranken en mogelijks ook enkele hapjes en/of gebak.  Dergelijke receptie kan binnen of buiten plaatsvinden, naargelang de weersomstandigheden.  Soms zelfs meteen aan de kerk of aula. Wanneer de genodigden de zaal of ruimte betreden, kan meteen het eerste glas worden aangeboden.

De prijs van de basisformule voor een koffiemaaltijd varieert tussen 15 en 20 euro per persoon.
 

Terug naar FAQ