WAT BIJ OVERLIJDEN? UITVAARTZORG DIETER RITS PRAKTISCHE HULP OVERLIJDENSBERICHTEN FAQ

Orgaandonatie

Wil U kiezen voor orgaandonatie? Dan worden bepaalde organen en/weefsels na het overlijden getransplanteerd op mensen die daar nood aan hebben. Zo helpt U ook na uw overlijden mensenlevens redden of levenskwaliteit geven, want in Vlaanderen is een groot tekort aan gezonde organen. Sedert 1987 voorziet evenwel de wet inzake orgaandonatie dat elke Belg per definitie orgaandonor wordt na overlijden, behoudens men bij leven daartegen verzet aantekent. Mocht dit niet gebeurd zijn, hebben enkel de verwanten in eerste graad mogelijkheid verzet aan te tekenen (na overlijden).
 
Verzet of uitdrukkelijke toestemming voor orgaandonatie kan bij de dienst Bevolking op de gemeente: hier vult U het “formulier voor uitdrukkelijke wilsuitdrukking inzake wegneming en transplantatie van organen en weefsels na overlijden” in. Vervolgens neemt men deze wilsuitdrukking op in het rijksregister.
 
Wie ervoor kiest om het lichaam niet te laten begraven of cremeren en zich tevens uitdrukkelijk heeft verzet tegen orgaandonatie, kan het lichaam bewust afstaan voor de wetenschap.  Zo kan het lichaam van de overledene benut worden in anatomische labo’s bij onderricht aan studenten medische wetenschappen.
 
Wanneer U dit zelf wenst dient U zich - bij leven! - te registreren in een Universitair Ziekenhuis.  Wanner men het lichaam schenkt aan de wetenschap heeft er dus geen crematie of effectieve begraving plaats.  Vanzelfsprekend organiseert men normaliter wel een afscheidsdienst. Echter, nadat het lichaam ten dienste heeft gestaan voor de wetenschap kan het vooralsnog overgedragen worden aan de uitvaartverzorger, die het dan toch nog kan cremeren of begraven, volgens uw zelf bepaalde wensen.
 
Bij schenking aan de wetenschap kan men vrij alle organen verwijderen uit het lichaam, doch zonder dat dit aan de buitenkant van het lichaam zichtbaar is, omdat dit met een maximum aan respect zal geschieden. 
 
Kiest U voor schenking aan de wetenschap, dan dient men voor het eigen overlijden zelf een eigenhandig geschreven wilsbeschikking, samen met een volledig ingevulde en ondertekende administratieve vragenlijst te sturen naar:
 
Universiteit Antwerpen Faculteit Geneeskunde, Secretariaat Anatomie van Mens en Embryologie, Groenenborgerlaan 171 te B-2020 Antwerpen.
 
Er zijn uitzonderingen als er van de overledene een geschreven en tevens bij de notaris bekrachtigd testament bestaat, waarin de overledene te kennen heeft gegeven het eigen lichaam te schenken voor wetenschappelijk onderzoek, en we kopie van dit testament krijgen voor het lichaam binnengebracht wordt, en het stoffelijk overschot binnen 48 uur naar de universiteit kan worden gebracht.
 

Terug naar FAQ