WAT BIJ OVERLIJDEN? UITVAARTZORG DIETER RITS PRAKTISCHE HULP OVERLIJDENSBERICHTEN FAQ

Overlijden in het buitenland

Jaarlijks overlijden ook heel wat Belgen wanneer ze (toevallig) in het buitenland zijn. Velen hebben een reisverzekering afgesloten: dat is meer dan nuttig om de hoge repatriëringskosten en administratieve afhandelingen bij een overlijden te dekken.
 
Schakel bij een overlijden in het buitenland of tijdens vakantie ook meteen uitvaartzorg Dieter Rits in: wij helpen U met de internationale akkoorden en richtlijnen die van toepassing zijn bij het overbrengen van de overledene. Koop zeker op uw vakantiebestemming geen definitieve kist, want vaak voldoet die niet aan de strenge Vlaamse voorwaarden: ze is dan onbruikbaar is voor begraving of crematie. Een tweede doodskist wordt door de reisverzekeraar ook niet vergoed. Zo zijn er nog allerhande zaken waar problemen kunnen opduiken, dus hulp van de uitvaartverzorger en onafhankelijke specialist zal zeer nuttig zijn. 
 
Wanneer iemand in het buitenland overlijdt, zal het Belgisch recht toegepast worden. Wanneer men de Belgische nationaliteit bezit, worden alle veranderingen in iemands burgerlijke staat geregeld door het Belgisch recht.  Dus, als men in het buitenland woont, is het van het grootste belang dat men alle wijzigingen in de burgerlijke staat meedeelt aan de Ambassade of het Consulaat van België, dus ook bij overlijdens.
 
Wanneer de overlijdensakte in het buitenland opgemaakt werd door de Belgische diplomatieke of consulaire agenten, zenden deze een voor eensluidend verklaard afschrift van de akte aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. Op verzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt deze akte overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de laatste woonplaats van de overledene in België.
 
Een buitenlandse overlijdensakte akte moet soms gelegaliseerd worden. Die akte zal door een beëdigd vertaler worden vertaald naar de taal die gesproken wordt in de gemeente alwaar men de akte zal overschrijven. Dit is nodig voor de Burgerlijke Stand van de laatste gemeente van woonst van de overledene, die de akte van overlijden zal opmaken in België. Deze Burgerlijke Stand zal pas de toelating tot begraving of crematie opmaken, als alle vereiste documenten in orde zijn.
Bij een overlijden in het buitenland heeft men de keuze om de overledene in het betreffende land van overlijden te laten begraven of te repatriëren. Wanneer de persoon op vakantie was, wordt er meestal gekozen voor repatriëring: dit kan echter een zeer grote kost inhouden. Tijdig en correct afgesloten reis- en/of uitvaartverzekeringen bieden hiervoor een extra dienst aan en normaal wordt een limietbedrag bepaald. Het lichaam van de overledene mag enkel getransporteerd worden naar België nadat een lokale wetsdokter toelating heeft gegeven. Voor luchttransport moet de overledene en de manier waarop hij wordt overgebracht aan strenge internationale voorwaarden voldoen, zoals een zinken binnenkist van bepaalde afmetingen, naast andere voorwaarden. Het lichaam van de overledene ondergaat thanatopraxie of balseming, waarover U ook onder die titel meer kan lezen.
 

Terug naar FAQ