WAT BIJ OVERLIJDEN? UITVAARTZORG DIETER RITS PRAKTISCHE HULP OVERLIJDENSBERICHTEN FAQ

Fritz SundermannSection: Algemeen
Beste Dieter,

Nogmaals heel erg bedankt voor de perfecte service.

Vele groeten,

Fritz Sundermann Jr.
Gaby De HaesSection:
Geachte, beste Dieter,
 
Wij kregen alleen maar positieve reacties in verband met het afscheidsmoment van Gaby De Haes.
Daarvoor wil ik je bedanken, want jou bijdrage heeft daar een belangrijke rol in gespeeld.
 
Met vriendelijke groeten,
Viv Somers.
Leo PeetersSection:
geachte heer Rits,
beste Dieter,
 
langs deze weg wil ik u -cfr. u reeds gezegd per 22.12 jl.-
nogmaals onze dank betuigen voor het door u en uw collega's geleverde werk
na het overlijden van ons vader en tijdens de begrafenisplechtigheid.
 
ofschoon onze vraagstellingen nogal gefragmenteerd overgemaakt werden,
denk ik te mogen stellen dat quasi alles meer dan zorgvuldig verlopen is 
(op Bpost na ...   :-( ).
 
respect voor deze en zeker ook dankbaar voor de warmte en rust die u steeds uitstraalde.
 
met genegen groet,
 
 
 
Herman Peeters
Gilbert 'Gibbe' OomsSection:
Beste Dieter en Els,

Wat voor ons het moeilijkste was, het afscheid van Gibbe,  kon niet 
mooier geweest zijn.

Wat jullie voor ons gedaan hebben, zal ik niet vergeten, dat was als 
zalf op de ziel.

Wij zijn jullie daar zeer dankbaar voor.

Bedankt voor de steun en de begeleiding,

Vriendelijke groeten

Kevin en Mieke
Angèle VanbillemontSection:
Wij zijn zeer tevreden over de uitvaart van onze moeder. Het was een uitvaart zoals wij in naam van onze moeder het wensten.
Familie De Deken