WAT BIJ OVERLIJDEN? UITVAARTZORG DIETER RITS PRAKTISCHE HULP OVERLIJDENSBERICHTEN FAQ

Voorwerpen in de kist

Wanneer de overledene wordt begraven, is er de mogelijke wens bepaalde zaken mee te begraven in de kist. Wettelijk gezien mag er in de kist niets aanwezig zijn dat de natuurlijke ontbinding van het stoffelijk overschot zou kunnen tegenhouden. Een voor de hand liggend element is het schoeisel, dat niet vergaat en dan ook geweerd wordt uit de kist. Aansluitend dient men er voor de kleding op te letten enkel stoffen te gebruiken die vergankelijk zijn. Verder mogen natuurlijk brieven, tekeningen of documenten uit papier mee in de kist. Vaak gebeurt het dat een partner, familielid, kinderen of kleinkinderen een tekst of tekening willen meegeven op de laatste reis van hun dierbare overledene. Speelgoed of voorwerpen uit beroepsleven, hobby of sport kunnen niet mee in de kist, omdat deze vaak vervaardigd zijn uit plastic. Wanneer het materiaal vergankelijk is, kan dit weer wel.

Terug naar FAQ